easyUPDATEsystem
Det robusta och smidiga systemet för hemsidor.


Detaljer i text

Här visar vi några exempel på hur text kan formateras, automatiskt och en smula manuellt. Beskrivningarna visar hur du ska skriva i redigeringsmiljön för easyUPDATEsystem för att programmet ska förstå hur du vill formatera din text.

Som du ser är det inte några långa förklaringar. Detaljerna finns också enskilt redovisade under menyn "Detaljer easyUPDATEsystem".


Länkar i text inom den egna hemsidan:
Skriv filnamet före ett ord som ska länkas, till exempel "index.html" före "Startsidan" bildar ett länkat ord: Startsidan

Länk till olika textställen inom samma sida:
 • Skriv # och textställets namn före ord som ska länkas.
 • Textställenas namn finns i den lilla rutan till vänster om redigeringstället i redigeringsmiljön.
 • Du kan ange ett eget namn där. Skriv det gärna i klartext, men det måste vara unikt för just det textstället. Det måste också vara exakt lika med det du skriver efter # i den länk du tänker göra.

Det här används mest på långa sidor med mycket scrollning.
Länkar till andra hemsidor:
Skriv helt enkelt länkadressen. Exempelvis www.webgraph.se, eller http://webgraph.se.

Observera att det måste vara ett mellanslag före länkadressen.

Flera ord i en länk
 • Om du vill länka flera ord i samma länk kan du binda samman dem med understrykningssträck.

Exempel:
"index.html" före "Länka_till_första_sidan" blir: Länka_till_första_sidan
Punktlistor:
Skriv ett stjärntecken * (asterisk) först på varje rad så bildas en lista.
 • Rad 1
 • Rad 2
 • Osv.


Om du vill ha länkar i listan måste du tänka på att göra ett mellanslag efter stjärnan *.

Tabeller:
Skriv dubbla mellanslag där du vill ha en tabulering. Markera också för tabell under redigeringrutan.

Tabell som visar
hur man gör en tabell
1 2
3 4

Fetstil , kursiv och understruken för enstaka ord:

Skriv ordet eller orden inom parantes. Direkt framför och efter parantesen skriver du:
 • B för fetstil
 • I för kursiv stil
 • U för understruken text
 • Observera att det måste vara stor bokstav.

Avdelande streck:
Skriv minst 5 minustecken ----- först på en rad för att göra en linje:


Linjen måste följas av radbrytning för att bildas.

14-11-17