easyUPDATEsystem
Det robusta och smidiga systemet för hemsidor.


Tabeller

Skriv dubbla mellanslag (eller fler) där du vill ha en tabulering. Det fungerar också att klistra in tabulerad text från något program för textbehandling.

Glöm inte att markera för tabell under redigeringrutan.1 2
3 4
Tabellen visar hur
man kan göra en tabell

14-02-16