easyUPDATEsystem
Det robusta och smidiga systemet för hemsidor.


Fetstil, kursiv och understruken

Fetstil , kursiv och understruken för enstaka ord:

Skriv ordet eller orden inom parantes. Direkt framför och efter parantesen skriver du:
  • B för fetstil
  • I för kursiv stil
  • U för understruken text
  • Observera att det måste vara stor bokstav.

14-02-16